Sinds september worden op verschillende plaatsen in het land scholingen aangeboden voor Gezonde School-coördinatoren. Deze scholing is expliciet bedoeld en verplicht voor de ruim 800 scholen die ondersteuning krijgen via de Ondersteuningsronde Gezonde School 2018-2019.  

Dit jaar bestaat de scholing uit een online introductie en een scholingsbijeenkomst. Voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst wordt de online introductie als bijlage bij de bevestiging van inschrijving toegevoegd. In de bijeenkomst krijgen Gezonde School-coördinatoren op hun thema scholing van een expert en kunnen zij bovendien nog kiezen voor een ander thema naar keuze. Op dit moment heeft al meer dan de helft van de Gezonde School-coördinatoren de scholing gevolgd of zich ingeschreven. Voor Gezonde School-coördinatoren die dat nog niet hebben gedaan geldt: kijk op mijngezondeschool.nl waar u terecht kunt met uw thema voor de scholing en schrijf u in! In het volgende overzicht vindt u meer informatie over de scholingsbijeenkomsten en de sluitingsdatum voor inschrijving. Hebt u aanvullende vragen? Neem dan contact op via e-mail: info@gezondeschool.nl.