Vanaf 15 november ga ik aan de slag als programmamanager Gezonde School. Ik kijk er naar uit om samen met het team, de deelnemende scholen en de samenwerkingspartners een bijdrage te kunnen leveren aan een gezonde leefstijl en het welbevinden van kinderen en jongeren. Zeker in deze spannende tijd, waarin de scholen alles op alles zetten om hun onderwijs kwalitatief goed en veilig te organiseren en thema’s als hygiëne en gezondheid zeer actueel zijn.

Momenteel ben ik nog werkzaam bij de VO-raad als programmamanager Voortgezet Leren. Samen met projectleiders, projectmedewerkers en communicatieadviseurs faciliteren we bestuurders en schoolleiders in het voortgezet onderwijs bij het realiseren van duurzame onderwijs- en schoolontwikkeling. Daarvoor was ik werkzaam bij Rutgers waar ik heb bijgedragen aan de Lovebuzz, een interactief spelprogramma voor brugklassers over normen en waarden op het vlak van liefde en relaties. In beide organisaties heb ik waardevolle ervaringen opgedaan voor mijn rol als programmamanager Gezonde School. Meer informatie over mijn loopbaan en relevante ervaring is ook te vinden via mijn LinkedIn-account.

Ik ben zeer benieuwd naar de ervaringen van scholen met het programma, waar zij trots op zijn, maar ook wat er nog beter kan en welke ambities en uitdagingen er nog komen. Dus ik hoop: tot ziens!

Iris Kummeling volgt Arianne Westhuis op die vanaf 2017 als programmamanager aan het roer van Gezonde School heeft gestaan. Arianne is per 1 september werkzaam als directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs. Wij heten Iris Kummeling van harte welkom en danken Arianne Westhuis voor haar grote inzet in de afgelopen jaren.

Team Gezonde School