Hoe signaleer je inactiviteit of beweegachterstanden op school? Deze vraag ontvingen wij van veel scholen die willen werken aan de pijler 'signaleren' voor het thema Bewegen en sport. Er was veel vraag naar welke leerlingvolgsystemen en motorische tests je als school kunt gebruiken. Daarom is de KVLOKoninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: http://www.kvlo.nl/ in samenwerking met het Mulier Instituut gestart met de ontwikkeling van een online kennisbank en keuzewijzer voor poprimair onderwijs , vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs . Hier vindt u een duidelijk overzicht van welke leerlingvolg- en meetsystemen er zijn op het gebied van bewegingsonderwijs en lichamelijke opvoeding en in welke opzichten deze systemen van elkaar verschillen. 

Lees meer over de kennisbank en keuzewijzer op: www.lerenbewegenmeten.nl.