Foto van koningin Máxima op het podium tijdens de lancering van Stichting MIND us

Vandaag is Stichting MIND Us gelanceerd door koningin Máxima. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Gezonde School gaat samenwerken met MIND Us en onderwijsraden om dit via het onderwijs verder vorm te geven.

Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School: “We gaan samen met MIND Us aan de slag om de mentale gezondheid van leerlingen en studenten te versterken. Dat is nodig, want we weten en horen dat het niet goed gaat met leerlingen en studenten. Door de coronacrisis is het er niet beter op geworden. Als jongeren lekker in hun vel zitten, groeit hun zelfvertrouwen en krijgt een gezonde en positieve ontwikkeling meer kans. Gezonde School biedt praktische handvatten aan onderwijsprofessionals die aan de slag willen met het welbevinden van hun leerlingen en studenten. De extra aandacht die stichting MIND Us en koningin Máxima als beschermvrouwe hiervoor vragen, onderstreept de urgentie om echt in actie te komen voor onze jeugd.”

Als jongeren lekker in hun vel zitten, groeit hun zelfvertrouwen en krijgt een gezonde en positieve ontwikkeling meer kans.

- Iris Kummeling, programmamanager Gezonde School

Foto van koningin Máxima in gesprek tijdens de lancering van Stichting MIND us

 

Ruimte voor jongeren

MIND-directeur Marjan ter Avest: “Er bestaan al heel veel goede initiatieven voor en door jongeren. Vanuit het meerjarige stimuleringsprogramma van MIND Us gaan we dit kracht bijzetten, resultaatgericht vanuit de praktijkvoorbeelden die werken. En met de aandacht van koningin Máxima komen de goede initiatieven echt in de schijnwerpers te staan. We hopen hiermee dat jongeren op veel meer plekken ruimte krijgen en vinden voor een luisterend oor, waar ze hun verhaal kwijt kunnen, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze hun talenten kunnen ontdekken.”

De komende maanden gebruikt MIND Us om de activiteiten te concretiseren. De stichting richt zich op onderwijs, wijk en vrije tijd, en online. Het is de bedoelding dat op 1 november de plannen worden gepresenteerd.