Decoratieve foto van leerlingen die een klimmuur beklimmen

Op steeds meer basisscholen in Nederland wordt het bewegingsonderwijs (deels) gegeven door een vakleerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut naar bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs.

In groep 3-8 wordt op 77% van de basisscholen een vakleerkracht (alleen of in combinatie met groepsleerkracht) ingezet, in groep 1-2 op 44%. Dat is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2017; toen ging het om respectievelijk 59% en 23%.

Daarnaast zien de onderzoekers dat er meer ondersteuning is voor leerlingen met motorische achterstand. Het aantal scholen dat dit biedt is ten opzichte van 2017 verdubbeld. Ook blijkt uit het onderzoek dat bijna alle schoolleiders (90%) van mening zijn dat alle scholen naast de lessen bewegingsonderwijs andere beweegvormen moeten stimuleren.