Dit jaar is aan maar liefst 150 (v)so scholen het ondersteuningsaanbod toegekend. Vanuit het landelijke programma Gezonde School gaat er extra aandacht uit naar het speciaal onderwijs. Gezonde School-adviseurs hebben een belangrijke rol in het adviseren en ondersteunen van scholen. Op 2 juli a.s. organiseert het programma Gezonde School de Masterclass: ‘Bouwstenen voor het speciaal basis- en voortgezet onderwijs’. Ontdek hoe je als Gezonde School-adviseur het speciaal onderwijs optimaal kunt begeleiden een Gezonde School te worden en schrijf je in via GGD GHOR Kennisnet