Alle GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en starten in september met de uitvraag van de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit is een vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. De GGD in uw regio heeft uw school/scholen in de afgelopen periode benaderd met het verzoek of leerlingen in de klassen 2 en 4 een online vragenlijst willen invullen. Neem voor deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd contact op met uw regionale GGD.

Een GGD-medewerker kan u adviseren en ondersteunen bij de aanpak van de Gezondheidsmonitor Jeugd op uw school. Leerlingen nemen strikt vertrouwelijk deel aan het onderzoek (zij worden niet gevraagd naar hun naam) en scholen hoeven hiervoor zelf geen gegevens van leerlingen aan te leveren. Meer informatie over het onderzoek en de deelname hieraan vindt u in deze video.

Waarom is deelname van scholen belangrijk?
GGD’en brengen met het vragenlijstonderzoek de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren in kaart. In het onderzoek zijn vragen opgenomen over bijvoorbeeld roken, drinken, seksuele ervaringen en (cyber)pesten. In 2015 vond het onderzoek voor de eerste keer plaats; onderzocht wordt welke ontwikkelingen sindsdien hebben plaatsvonden. Met de resultaten van het onderzoek wordt beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Door deelname helpt u dus, indirect, mee om de gezondheid van jongeren te verbeteren.

Achtergrond
De GGD voert het onderzoek uit in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit doen zij in opdracht van de gemeenten. De GGD’en geven hiermee uitvoering aan de wettelijke taak van gemeenten om de gezondheidstoestand van de jeugd te monitoren. De Gezondheidsmonitor Jeugd staat op zichzelf en wordt afgenomen naast de reguliere screeningsvragenlijsten voor de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-contactmomenten.

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met een GGD bij u in de buurt.  Lees meer over de Gezondheidsmonitor Jeugd op de website van de GGD GHOR Nederland.