Decoratieve foto van een lachend meisje

Het kabinet roept scholen op om aandacht te besteden aan mentale gezondheid tijdens de European Mental Health Week, die loopt van 22 tot en met 28 mei. De oproep is een van de acties uit de kabinetsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’.

Aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’

De aanpak is bedoeld voor alle Nederlanders, met specifieke aandacht voor jongeren en jongvolwassenen, werkenden en mensen in een kwetsbare positie. Samen met de doelgroep en een brede groep maatschappelijke partners wil het kabinet mentale gezondheid bespreekbaar maken. Ook wil het handvatten bieden om de mentale gezondheid van inwoners te bevorderen en klachten te voorkomen of tijdig te signaleren.

Het doel van de aanpak is dat jongeren lekker in hun vel zitten, werkenden met energie en plezier hun werk kunnen doen en kwetsbare mensen extra ondersteuning krijgen waar nodig. Voor de European Mental Health Week zijn alle scholen, sportverenigingen, cultuurinstellingen, jeugdverenigingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties opgeroepen om aandacht te besteden aan mentale gezondheid.

Congres over mentale gezondheid

Gezonde School doet mee en geeft tijdens de European Mental Health Week extra aandacht aan mentaal welbevinden. Zo werkt het programma mee aan het congres Mentale gezondheid: van ons allemaal op 22 mei. Gezonde School is aangesloten bij twee deelsessies:

  • De kracht van samenwerken in de Coalitie Welbevinden
  • Versterken welbevinden via het onderwijs

Het programma en aanmeldformulier van het congres zijn te vinden op de website van het congres over mentale gezondheid.

Mis niks over welbevinden op school

Gezonde School deelt tijdens de European Mental Health Week inspirerende verhalen over mentaal welbevinden. Via de nieuwsbrief van Gezonde School blijft je op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Gezonde School

Gezonde School en mentale gezondheid

Scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen al jaren aan mentale gezondheid werken via het gezondheidsthema Welbevinden van Gezonde School. Gezonde School biedt daarvoor stappenplannen en andere praktische handvatten, naast stimuleringsregelingen, scholingsaanbod en advies van een Gezonde School-adviseur. Hiermee kunnen onderwijsprofessionals op een laagdrempelige manier werken aan een gezond pedagogisch leerklimaat en de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen en studenten.