Scholen die dit schooljaar gebruik maken van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School kunnen zich inschrijven voor de basistraining. Deze training is een verplicht onderdeel van het toegekende ondersteuningsaanbod en wordt gratis aangeboden. Er zijn aparte trainingen voor po primair onderwijs (primair onderwijs)/so-scholen, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)/vso-scholen en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-schoollocaties. Doel van de training is om GS-coördinatoren wegwijs te maken in de aanpak, de thema’s van de Gezonde School, de rol van GS-coördinator en die van GS-adviseur. De trainingen voor het po en vo worden aangeboden tussen oktober 2017 en januari 2018. Trainingen voor het mbo vinden plaats in november en december 2017, de inschrijving hiervoor is binnenkort ook mogelijk. Meer informatie en aanmelden via Mijngezondeschool.nl.