Vandaag is officieel de laatste dag om de verantwoordingsvragenlijst in te vullen. Dit kan via mijngezondeschool.nl. Scholen die nog geen verantwoordingsvragenlijst hebben ingevuld, ontvangen hiervan bericht met nadere informatie. 

Om de factuur van het ondersteuningsaanbod ronde 2017 te kunnen indienen en ook uitbetaald te krijgen, moeten de verantwoordingsvragen voldoende zijn beantwoord en ingediend. Ook moet de school de training Gezonde School-coördinator hebben gevolgd  (dit geldt voor de scholen die het ondersteuningsaanbod vorig jaar - in ronde 2017 - toegekend hebben gekregen).

Vragen over de verantwoordingsvragenlijst? Neem contact op via info@gezondeschool.nl