Afgelopen jaar hebben 809 scholen zich ingeschreven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School, ronde 2018 (schooljaar 2018 – 2019). In mei 2018 is deze ondersteuning toegekend. Scholen die ondersteuning toegekend hebben gekregen, kunnen vanaf heden tot 1 september 2019 hun factuur indienen via mijngezondeschool.nl. Om de factuur te kunnen indienen en vervolgens het bedrag te ontvangen, moet eerst de aanvraag van het vignet zijn ingediend of de verantwoordingvragen goedgekeurd zijn. Ook moet de school hebben meegedaan aan de (verplichte) scholing.

Hebt u vragen over het indienen van de factuur of over de verantwoording? Neem dan contact op via info@gezondeschool.nl.