Steeds meer scholen maken hun terrein rookvrij en dragen hiermee bij aan het creëren van een gezonde (leer)omgeving. Vanaf 1 augustus 2020 is het wettelijk verplicht een rookvrij terrein te hebben.

Het rookvrij maken met draagvlak van alle betrokkenen vraagt voorbereiding. ‘Begin op tijd’ is een tip van andere scholen. Gezonde School-adviseurs ondersteunen scholen bij het rookvrij maken. Op www.rookvrijschoolterrein.nl kunt u toolkits en andere materialen vinden voor het voorbereiden, invoeren en borgen van een rookvrij terrein. Voor overige vragen of informatie kunt u mailen naar rookvrijschoolterrein@trimbos.nl