Veel leerlingen bewegen niet genoeg. Ook zijn er in toenemende mate zorgen over de motorische vaardigheden van leerlingen. Wilt u op de basisschool aan de slag met het meten van motorische vaardigheden? Het Mulier Instituut deed onderzoek naar de kwaliteit van de meest gebruikte meetinstrumenten. Ook maakte het instituut een hulpmiddel om scholen te helpen bij het kiezen van een passend meetinstrument: de Handreiking meetinstumenten voor motorische vaardigheden.

Met goed gebruik van meetinstrumenten kunnen problemen of zorgen rond motoriek op tijd worden gesignaleerd. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de informatie over signaleren voor het thema Bewegen en sport.