Decoratieve foto van jongeren die luistert naar muziek met koptelefoon op

Sinds kort heeft het thema Gehoor een eigen plek binnen de gezondheidsthema's van Gezonde School. Niet onbelangrijk, want 14% van de leerlingen tussen de 9 en 11 jaar heeft al beginnende gehoorschade.

Wat kunnen scholen met het thema Gehoor?

Gezonde School biedt informatie en tips over verschillende gezondheidsthema's, zoals Welbevinden, Voeding, Bewegen en sport en Slaap. Hiermee kunnen scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) werken aan een gezonde leefstijl. Binnen het thema Gehoor vindt u bijvoorbeeld tips om een gehoorvriendelijke omgeving te creëren, advies over geluidsniveaus tijdens schoolfeesten en lespakketten. Bekijk het thema Gehoor voor het:

primair onderwijs

speciaal onderwijs

voortgezet onderwijs

mbo

Eerder was de informatie over Gehoor te vinden onder het thema Fysieke veiligheid. Fysieke veiligheid verdwijnt binnenkort als gezondheidsthema van Gezonde School.

Hoortest in de klas

Onderdeel van het thema Gehoor is de online hoortest. Wanneer ‘gehoor’ als thema in de klas aan de orde komt, is het leuk en zinvol om leerlingen of studenten zelf een onafhankelijke hoortest te laten doen. De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) kan hier goed bij ondersteunen. Elke maand worden er al duizenden testen afgenomen. Kijk voor meer informatie op bij de pijler Signaleren van het thema Gehoor voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs of mbo.

Deelnemers gezocht voor onderzoek risico gehoorschade

VeiligheidNL brengt - in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) - het risico op gehoorschade bij jongeren in kaart. Dit wordt gedaan door een ingevulde vragenlijst over (risico)gedrag te vergelijken met objectief luistergedrag, dat via de smartphone van leerlingen wordt gemeten.   Wilt u meehelpen om dit onderzoek onder de aandacht te brengen bij leerlingen in het voortgezet onderwijs?  Kijk op Volumetracker.nl.