Algemene foto met logo Gezonde School

Hoe kunnen we scholen nog beter ondersteunen om te werken aan Gezonde School? Om deze vraag te beantwoorden gaat Gezonde School graag online in gesprek met u over: 
1) Wat mag niet ontbreken in de nieuw te ontwikkelen Gezonde School-tool
en/of 
2) Uw ervaringen bij het gebruik van de website Gezondeschool.nl 
We zoeken hiervoor onderwijsprofessionals, werkzaam in het po primair onderwijs (primair onderwijs), so, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs). We zijn benieuwd naar uw input. Wilt u meedenken? Lees dan verder.  

1) De Gezonde School-tool 
Deze online tool moet nog worden ontwikkeld en is erop gericht scholen nog beter te ondersteunen om aan Gezonde School te (blijven) werken. Onderdeel van de tool is de Gezonde School-aanpak en de Academie: de centrale plek voor het scholingsaanbod voor scholen en Gezonde School-adviseurs.    

In een online groepssessie gaan we in gesprek over hoe de Gezonde School-tool eruit moet komen te zien en welke vereisten deze moet hebben. Wat heeft de tool nodig waardoor u als school aan de slag gaat met de tool? Wat heeft u nodig om uw werk beter te kunnen doen? Waarom zou u wel of niet met de tool willen werken? We gaan er graag met u over in gesprek.    

Wie, wat, waar?  
Wie: Onderwijsprofessionals, werkzaam in het po, so, vo of mbo. Uw school werkt aan Gezonde School.
Wat: Een online groepssessie met andere scholen, Gezonde School en een onderzoeksbureau.
Waar en wanneer: De sessies duren 2 uur en vinden online plaats op verschillende momenten tussen 8 en 15 september. We maken daarbij onderscheid tussen scholen die recent zijn gestart zijn met Gezonde School (maximaal 1 jaar) en scholen die al langer werken met de Gezonde School-aanpak.
Vergoeding: U ontvangt een vergoeding van 80 euro als u deelneemt aan een van de sessies.   

 

 2) Website Gezondeschool.nl
Wat is uw mening over Gezondeschool.nl? Het team van Gezonde School werkt continu aan de optimalisatie van de website. Daarom zijn wij erg benieuwd naar uw mening over de website van Gezonde School. Ook als u de website niet of nauwelijks bezoekt, willen wij graag online met u in gesprek.

Wie, wat, waar? 
Wie: Onderwijsprofessionals, werkzaam in het po, so, vo of mbo. U
w school werkt aan Gezonde School of is hier recent mee gestart/heeft de intentie om te starten óf werkte in het verleden aan Gezonde School.
Wat: Een online interview van maximaal 60 minuten met het onderzoeksbureau MetrixLab.
Wanneer: De online interviews vinden online plaats op 21 t/m 24 september 2021. Er zijn op iedere dag verschillende tijdstippen beschikbaar waarop u kunt deelnemen aan het interview.
Waar: Het interview vindt online plaats via Lookback, een online interview platform. Meer informatie over hoe Lookback omgaat met uw gegevens en privacyrechten kunt u vinden in de privacy beleidsregels. Om deel te nemen via Lookback vragen we om een app te downloaden of een extensie te downloaden op Chrome (afhankelijk van het toestel waarop die interviews zullen plaatsvinden).
Vergoeding: U ontvangt een vergoeding van 50 euro als u deelneemt aan een online interview.
Aanmelden: Denkt u graag met ons mee over de website? Meld u aan voor een online interview via het webformulier. 

Heeft u naar aanleiding van deze mail nog vragen? Stel ze via info@gezondeschool.nl.