De Universiteit Maastricht werkt in samenwerking met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en onderzoeksinstituut IVO aan wetenschappelijk onderzoek naar middelengebruik en ander risicogedrag onder middelbare scholieren. Hiervoor zijn zij op zoek naar middelbare scholen die aan het onderzoek willen deelnemen. Tot nu toe doen er 9 scholen met in totaal ongeveer 2.600 leerlingen mee aan het onderzoek. Het streven is dat ongeveer 4.000 leerlingen deelnemen aan het onderzoek.

Wat houdt het in?

Een school kan deelnemen met 1 of meerdere klassen, uit leerjaren 1 t/m 4. Als u zich als school aanmeldt voor het onderzoek, wordt een informatiebrief naar de ouders van de leerlingen gestuurd, waarna zij besluiten of hun kind deelneemt aan het onderzoek. Leerlingen die deelnemen, krijgen van de docent een link naar de online vragenlijst en maken de vragenlijst op school met de hele klas tegelijk. Leerlingen zijn maximaal 30 minuten bezig per meetmoment. Er worden twee metingen gedaan: een startmeting – voor de zomervakantie – en een meting na zes maanden.

Wat levert het op?

Na elk meetmoment ontvangt u een factsheet met de belangrijkste resultaten voor uw school in vergelijking met andere scholen. Dit geeft u inzicht in het gebruik van alcohol, tabak en drugs door leerlingen, eventueel delinquent gedrag en problematisch gebruik van social media en gamen. Onder alle leerlingen die meedoen aan het RADAR-onderzoek worden in totaal 90 prijzen verloot t.w.v. 30 euro.

Meer informatie of aanmelden

Neem voor meer informatie of aanmelden voor het onderzoek? Bekijk de flyer of neem contact op via radar@maastrichtuniversity.nl (link stuurt een e-mail). Aanmelden kan tot 1 mei 2019. Meer weten over het thema Roken, alcohohol- en drugspreventie van Gezonde School? Lees meer.