Werkt u in het speciaal onderwijs (so, vso, sbo) en wilt u meedenken over de Gezonde School-aanpak? Wij benieuwd naar uw mening. Met de Gezonde School-aanpak investeren scholen doelgericht en efficiënt in een gezonde leefstijl. Graag willen we meer weten over hoe deze aanpak wordt ervaren door scholen in het speciaal onderwijs.

De Gezonde School-aanpak is afgelopen jaren doorontwikkeld. Hierbij is onder andere een nieuw stappenplan ontwikkeld. Kunnen scholen in het speciaal onderwijs hiermee ook uit de voeten? Waar zouden accenten kunnen liggen? Welke Gezonde School-thema’s zijn relevant(er) voor het speciaal onderwijs?

Wilt u uw ervaringen en ideeën met ons delen? Graag nodigen wij u uit voor een gesprek. Dit duurt ongeveer 45 minuten en kan op uw school of telefonisch plaatsvinden. Neem contact met ons op door te mailen naar lise.albers@rivm.nl. De interviews worden in januari of februari gehouden.