Op 8 februari organiseerde ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) een informatiebijeenkomst over de subsidieronde voor 'evaluatieonderzoek naar de effecten van de Gezonde School aanpak'. Doel van de oproep is kennis op te leveren over de invloed van de Gezonde School aanpak op de schoolomgeving, leefstijl en de gezondheid van leerlingen.

Er was een goede opkomst van met name professionals vanuit onderzoeksorganisaties en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en. Het publiek bleek erg betrokken bij het doel van de oproep. Ook de uitdagingen bleven niet onbenoemd. Een interactieve bijeenkomst!

Dagvoorzitter was Jaap de Graaf, tevens voorzitter van de programmacommissie Opvoeding en Onderwijs. Aanwezigen ontvingen van ZonMw uiteraard een toelichting op de inhoud van de subsidieoproep en de ZonMw-procedure. Ook werd de Gezonde School aanpak in beeld gebracht. Het landelijke programmateam Gezonde School zoomde in op de aanpak. Wat is de Gezonde School? Wat is de stand van zaken? En wat zijn de ambities? Daarnaast vertelde de GGD Groningen en de Ubbo Emmius Scholengemeenschap in Winschoten* over hun ervaringen met de Gezonde School in de praktijk.

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius Winschoten onder de naam Dollard College Bovenburen.