Logo verkiezing Sportiefste School van Nederland

De genomineerde scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ zijn bekend. De scholen die strijden om de titel zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben allen een uitmuntend aanbod van 2+1+2. Op die manier stimuleren zij hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen.

Welke scholen maken dit jaar kans op de titel?

Welke scholen een van de twee titels hebben gewonnen, wordt 23 mei 2022 bekendgemaakt.

De volgende basisscholen zijn genomineerd:

  • Houtrust - Den Haag
  • Johannesschool - Arnhem
  • Het Lichtpunt - Rhoon
  • Thomas van Aquinoschool - Sneek
  • De Waterhof - Delft

En in het so zijn de volgende scholen genomineerd:

  • De Hertog - Tiel
  • De Ommezwaai - Arnhem

2+1+2

Het 2+1+2 model is een kapstok voor de richtlijn van 5 uur bewegen voor kinderen. Hierbij worden er op school voldoende en kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs gegeven (2), is er aandacht voor bewegen gedurende de schooldag (+1) en is er een structureel buitenschools sport- en beweegaanbod bestaat voor alle leerlingen (+2). Samenwerking is hierbij cruciaal.

Dit alles wordt georganiseerd met een duidelijke visie en het aanbod bewegen en sport neemt een duidelijke plaats in de school in. Deelnemende scholen zijn vanzelfsprekend in het bezit van het themacertificaat Bewegen en Sport van Gezonde School.

Het traject tot aan de finale

De jury zal voorafgaand aan de prijsuitreiking op 23 maart een bezoek brengen aan de genomineerde scholen. Hier krijgen ze een rondleiding en zullen ze vragen stellen aan de schoolleiding, de vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten en daarnaast ook drie leerlingen van de school.

Finale verkiezing 23 maart 2022

Op 23 maart 2022 strijden de genomineerde scholen om de titel ‘Sportiefste Basisschool/SO-school van Nederland 2022’ in het Willem-Alexander Sportcentrum in Groningen. Alle genomineerde scholen laten een filmpje van hun school zien en de leerlingen verzorgen een podiumpresentatie voor alle aanwezigen. Daarna volgt een sportief programma voor de leerlingen en uiteindelijk de prijsuitreiking. Ook zal er een kennisevent worden georganiseerd voor sport- en beweegprofessionals, collega-scholen, studenten, beleidsambtenaren sport en andere belangstellenden.

Prijzen

De prijzen in de vorm van waardecheques t.w.v. in totaal €11.000,- zijn beschikbaar gesteld door de drie grote leveranciers van sport- en spelmaterialen van Nederland: Bosan Sport, Janssen-Fritsen en Nijha.

De prijzen voor de beste sportpresentatie worden verzorgd door de AirTrack Factory.

Aanmelden

Vindt u dat uw school de ‘Sportiefste School’ van Nederland is? Bekijk informatie over de verkiezingen en aanmelden op Kvlo.nl/sportiefsteschool.

Over de verkiezingen

Het is de negende keer dat het KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding), Kenniscentrum Sport & Bewegen, NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie) en Stichting Special Heroes Nederland deze verkiezing organiseren. Hiermee hopen ze zoveel mogelijk scholen te inspireren en leerlingen zo veel en zo veelzijdig mogelijk te laten bewegen.