Logo verkiezing Sportiefste School van Nederland

De genomineerde scholen voor de verkiezing ‘Sportiefste Basisschool van Nederland 2024’ zijn inmiddels bekend. De Margarethaschool in Arnhem en CBS De Waterhof in Delft strijden dit jaar om de titel. Beide scholen zijn voorbeeldscholen voor andere scholen op het gebied van het maken van beweegbeleid. Zij hebben een uitmuntend aanbod bewegen en sport en beschikken bovendien over een vakleerkracht 2.0. Zij stimuleren hun leerlingen om een actieve en gezonde leefstijl te ontwikkelen. Uiteraard is het aanbod geborgd in het schoolbeleid.

Finale verkiezing 9 april 2024

Voorafgaande aan de prijsuitreiking op 9 april brengt de jury een bezoek aan de genomineerde scholen. Hier krijgen ze een rondleiding en stellen ze vragen aan de schoolleiding, de vakleerkracht(en) bewegingsonderwijs, groepsleerkrachten en daarnaast ook leerlingen van de school. Op 9 april 2024 strijden de genomineerde scholen om de titel ‘Sportiefste Basisschool van Nederland 2024’ op de CALO van Hogeschool Windesheim. Alle genomineerde scholen laten een filmpje van hun school zien en de leerlingen verzorgen een podiumpresentatie voor alle aanwezigen. Daarna volgt een sportief programma voor de leerlingen en uiteindelijk de prijsuitreiking. Ook zal er een kennisevent worden georganiseerd voor sport- en beweegprofessionals, collega-scholen, studenten, beleidsambtenaren sport en andere belangstellenden.

Vakleerkracht 2.0

Op de genomineerde scholen neemt bewegen en sporten een belangrijke plaats in. Dit kan vaak niet zonder een gedreven vakleerkracht bewegingsonderwijs. Op de scholen werkt een vakleerkracht die de uitgebreide versie aan het worden is van de moderne vakleerkracht, de zogenaamde vakleerkracht 2.0. Voor deze duizendpoot staan de kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs nog steeds centraal. Deze vakleerkracht biedt echter, naast het organiseren van sportdagen of een sportclinic, extra beweegactiviteiten aan buiten het standaard takenpakket.

Organisatie van de verkiezing Sportiefste School

Het is de twaalfde keer dat het KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) en Kenniscentrum Sport en Bewegen deze verkiezing organiseren, deze keer in nauwe samenwerking met CALO Windesheim. Met de verkiezing hoop de organisatie zoveel mogelijk scholen te inspireren en leerlingen zo veel en zo veelzijdig mogelijk te laten bewegen. Deelnemende scholen zijn vanzelfsprekend in het bezit van het themacertificaat Bewegen en Sport van het Vignet Gezonde School.

Is je school niet genomineerd, maar ben je van mening dat jouw school de ‘Sportiefste School van Nederland’ is? Op de website van KVLO lees je aanvullende informatie over de verkiezing en meld je school voor de volgende verkiezing aan.