In het schooljaar 2018-2019 hebben 809 scholen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. 710 scholen hebben hiervan gebruik gemaakt. Om inzicht te krijgen in hun ervaringen en reacties is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste resultaten staan in de factsheet 'Evaluatie Ondersteuningsaanbod Gezonde School, ronde 2018’.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit advies, ondersteuning en een geldbedrag waarmee een school kan werken aan Gezonde School. Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen zich opnieuw inschrijven voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.