Het vierjarige evaluatieonderzoek Gezonde School is inmiddels op de helft van de onderzoeksperiode. In februari ontving een groot aantal scholen in het po primair onderwijs (primair onderwijs), sospeciaal onderwijs, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) de eerste terugkoppeling vanuit het onderzoek. Zij hadden in het najaar van 2020 een vragenlijst ingevuld waarmee de schoolaanpak rondom gezondheid en welzijn in kaart werd gebracht. Scholen die dit wilden (355 van de 535) konden een rapport ontvangen met scores op elk onderdeel uit de vragenlijst, in vergelijking met alle scholen die deelnamen.

In de komende weken zullen de zeven GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)’en die actief hebben geholpen met de verspreiding tevens een rapport ontvangen over de scholen in hun regio. Zo krijgen zowel scholen als GGD’en meer inzicht in hoe ze ervoor staan. Meer informatie over de volledige onderzoeksopzet is te vinden in het wetenschappelijke artikel.

Wat valt er te leren vanuit het onderzoek? Op 15 april vindt er een kennis- en leerbijeenkomst plaats, zodat onderwijsprofessionals en wetenschappers dit kunnen bespreken. Om deze bijeenkomst bij te wonen kunt u contact opnemen met Gerjanne Vennegoor via g.vennegoor@maastrichtuniversity.nl.

Het evaluatieonderzoek Gezonde School wordt uitgevoerd door drie academische werkplaatsen (AWPG Limburg, AMPHI en AGORA), onderzoeksinstituut TNO en acht GGD’en, en gesubsidieerd door ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). De opdrachtgevers zijn onder andere de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.