Wilt u aan de slag met een gezonde leefstijl op jouw school ( po primair onderwijs (primair onderwijs), so, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) en ontvangt u hierbij graag een extra impuls? Bijvoorbeeld rond het welbevinden van leerlingen en studenten, zodat zij goed in hun vel zitten in coronatijd? De onderstaande drie stimuleringsregelingen helpen uw school:

In de speciale nieuwsbrief van maart leest u meer over deze regelingen. Interesse in één of meer regelingen?
Meld uw school(locatie) uiterlijk 19 april aan via de bovenstaande webpagina's.