In Charge is een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar, gericht op het trainen van zelfcontrole. Hierdoor zijn jongeren beter in staat om verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. In het schooljaar 2017/2018 start een groot effectonderzoek. Daarin wordt onderzocht of de leerlingen na afloop van het lespakket, beschikken over meer zelfcontrolevaardigheden en of zij deze vaardigheden ook toepassen in hun dagelijks leven. Voor dit onderzoek worden nog scholen gezocht. Is uw school geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek? Neem dan contact op via dgsg@trimbos.nl.