Schermafbeelding van de online game Can You Fix it?

De online game Can you fix it? voor het vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) is uitgebreid met nieuwe interactieve filmpjes. In vier filmpjes leren leerlingen meer over rekening houden met elkaars grenzenreageren op ongewenste seksuele opmerkingen, omgaan met groepsdruk door vrienden en relativeren van het 'schoonheidsideaal'.

Over de Gezonde School-activiteit

Can you fix it? van Rutgers en Soa Aids Nederland sluit aan bij het thema Relaties en seksualiteit. Leerlingen kunnen ingrijpen in realistische films om een goede afloop te verkrijgen. Met behulp van simpele oefeningen en de films denken leerlingen na over wensen en grenzen en leren ze erover communiceren. De lesmodule bevat aparte lessen voor meisjes en jongens in de boven- en onderbouw. Kijk voor meer informatie op de website van Can you fix it?