Vanaf 1 augustus 2020 is een geheel rookvrij onderwijsterrein voor alle onderwijstypen wettelijk verplicht. Bijna alle instellingen in het primair onderwijs (98%), voortgezet onderwijs (97%) en middelbaar beroepsonderwijs (95%) hebben dit inmiddels gerealiseerd. Met name in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) is een flinke stijging zichtbaar ten opzichte van 2018 (14%). Zo blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut, in opdracht van het Trimbos-instituut. Scholen geven wel aan dat ze het lastig vinden dat leerlingen buiten het terrein gaan roken en daarmee uit het zicht verdwijnen. Dit creëert een grijs gebied voor scholen en wordt ervaren als een belemmering bij de handhaving. 

Meer informatie over Gezonde School en een rookvrij schoolterrein? Lees meer