Werkt uw school aan het thema Fysieke veiligheid of Roken en alcohol? Of is uw school dat van plan? Dan geldt voor uw school een aantal belangrijke veranderingen:

  • Fysieke veiligheid is per 2022 geen gezondheidsthema meer binnen Gezonde School.
  • Het themacertificaat Roken en alcohol wordt per 2022 niet meer toegekend.

Thema Fysieke veiligheid

Omdat het thema Fysieke veiligheid verdwijnt, is het per 2022 niet meer mogelijk voor scholen in het po primair onderwijs (primair onderwijs), sospeciaal onderwijs, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs) en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) om hieraan te werken in het kader van Gezonde School. Ook het themacertificaat Fysieke veiligheid wordt binnenkort niet meer aangeboden in het po.

Scholen die het themacertificaat Fysieke veiligheid voor het po toch willen aanvragen of verlengen, hebben hiervoor tot en met 30 november 2021 de gelegenheid. Deze scholen vernemen vervolgens uiterlijk 31 december of het themacertificaat is toegekend. Na uitgifte is het themacertificaat drie jaar geldig, maar de geldigheid kan daarna niet meer worden verlengd. Scholen die dit aangaat, zijn hier al over geïnformeerd.

Het thema Gehoor was tot voor kort onder het thema Fysieke veiligheid te vinden. Inmiddels heeft Gehoor als thema een eigen plek als gezondheidsthema in het po, vo en mbo. Binnenkort is Gehoor ook beschikbaar voor het speciaal onderwijs.

Themacertificaat Roken en alcohol

Het thema Roken en alcohol voor het po blijft bestaan, maar het themacertificaat ervoor is binnenkort niet meer aan te vragen of te verlengen. De themacertificaten Roken, alcohol- en drugspreventie voor het v(s)o en mbo blijven wel bestaan.

Scholen in het po of so die het themacertificaat Roken en alcohol toch willen aanvragen of verlengen, hebben hiervoor tot en met 30 november 2021 de gelegenheid. Deze scholen vernemen vervolgens uiterlijk 31 december of het themacertificaat is toegekend. Na uitgifte is het themacertificaat drie jaar geldig, maar de geldigheid kan daarna niet meer worden verlengd. Scholen die dit aangaat, zijn hier al over geïnformeerd.

Vragen

Heeft u vragen over wat dit betekent voor uw school? Mail dan naar info@gezondeschool.nl op neem contact op met uw Gezonde School-adviseur.