Hoe maak je basisscholen, samen met betrokken ouders, kinderen en collega’s, structureel gezonder en sportiever? Om daar binnen de eigen basisschool vorm aan te geven en antwoorden op te vinden, kan vanaf september 2018 iedere groepsleerkracht het certificaat ‘Specialist Sportieve en Gezonde School’ behalen. Deze landelijke erkende post-hbo opleiding kan worden gevolgd bij zes verschillende pabo’s in Nederland (Hogeschool Leiden, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Inholland, Marnix academie, NHL-Stenden, Windesheim). In september 2018 starten de eerste groepen. Omdat er het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) subsidie beschikbaar stelt, kan deze post-hbo voor slechts 600 euro (i.p.v. 2300 euro) worden aangeboden.