Om de kwaliteit van vignet Gezonde School te behouden, kan uw school bezocht worden voor een audit. Audits vinden plaats op basis van een steekproef. De school wordt vooraf geïnformeerd wanneer de audit plaatsvindt. De ingevulde themavragenlijst vormt de basis voor de audit. Tijdens deze audit wordt getoetst of de antwoorden op de vragen overeenkomen met de praktijksituatie en de beschikbare (beleids)documenten. Soms vindt er een audit plaats naar aanleiding van een signaal van derden (bijvoorbeeld ouders, inspectie of GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)), op verzoek van een school of een beoordelaar. Bij een negatieve beoordeling krijgt de school drie maanden de tijd om verbeterpunten door te voeren. Voldoet een school na de drie maanden nog niet aan de criteria, dan wordt het themacertificaat ingetrokken. Op dit moment zijn de eerste audits gepland, de audits kunnen het gehele jaar door plaatsvinden. De betreffende school wordt hierover tijdig geïnformeerd.