Veel scholen maken gebruik van de Gezonde School-activiteiten van Gezonde School. Het gaat hierbij om erkende interventies/activiteiten waarvan een onafhankelijke Erkenningscommissie heeft vastgesteld dat ze voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze activiteiten bieden we aan op de website van Gezonde School.

Wilt u een Gezonde School-activiteit indienen voor beoordeling door de Erkenningscommissie? Daarvoor dient u de Gezonde School-activiteit te beschrijven in een werkblad. Als u daar hulp bij wilt, is de workshop interventie beschrijven van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) iets voor u. Deelnemers aan eerdere workshops vonden het nuttig om de onderdelen van het werkblad te bespreken en dat ze goede handvatten kregen om aan de slag te gaan. Meld u aan op Loketgezondleven.nl.