Het is de Week van de Gezonde Jeugd! De themaweek (12 – 17 juni) is in het leven geroepen door JOGG, samenwerkingspartner van Gezonde School. JOGG zet zich in voor een gezondere samenleving voor de jeugd. Want een jeugd die opgroeit in een gezonde omgeving, wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de toekomst. Daarom zetten zij deze week met name Grote Mensen die hieraan bijdragen in het zonnetje.
 

Een gezonde keuze maken hoeft niet moeilijk te zijn

Jongeren groeien ongemerkt op in een omgeving waarin ongezonde keuzes vaak (letterlijk) de meest voor de hand liggende keuzes zijn. Ruim 60% van de kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) eet dagelijks niet voldoende groente en fruit en bijna de helft haalt de beweegnorm niet.

In de Week van de Gezonde Jeugd wordt de nadruk extra gelegd om gezondere keuzes te maken. En een gezonde keuze kan ook makkelijk zijn! Jongeren die water drinken in plaats van gezoete dranken. Buiten spelen in plaats van op de bank hangen. Rennen omdat het leuk is in plaats van rennen omdat het moet.


Grote Mensen extra in het zonnetje

Om kinderen te helpen bij het krijgen van een gezonde toekomst, zijn er Grote Mensen nodig. Iedere dag komen we dankzij Grote Mensen een stapje dichterbij een gezonde samenleving. Zodat kinderen gezond kunnen opgroeien. Grote Mensen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het creëren van meer speelruimte in buurten, of kantines waar een gezonde keuze een normale keuze is. Zo helpt Groot Mens Wilma de Reus met het voorzien van gezonde broodjes aan kinderen.Lees meer over Groot Mens Wilma


Over JOGG

JOGG is een lokale aanpak waarbij partijen zich inzetten voor een gezonder gewicht onder jongeren (0 – 19 jaar) in wijken waar het percentage overgewicht hoog is. Onder de paraplu van de gemeente werken partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging.

Het JOGG werkt samen met Gezonde School en het Voedingscentrum aan de realisatie van watertappunten op scholen en het programma De Gezonde Schoolkantine.