Gezonde school kantine van internet


Marloes Mossink, conrector VWO De Amersfoortse Berg en Eva Rom Gezonde School-adviseur GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Regio Utrecht vertellen:

"Januari 2016 kreeg de Amersfoortse Berg als eerste school in het voortgezet onderwijs in Amersfoort het vignet Gezonde School. De weg hier naar toe begon in het schooljaar 2013-2014.

Van weerstand naar draagvlak

Niet iedereen zag het idee van een Gezonde Schoolkantine direct zitten. Er leefde het gevoel, dat daarin geen lekkere en ongezonde producten passen. Dit klopt natuurlijk niet; een Gezonde Schoolkantine bestaat 75% uit producten uit de schijf-van-vijf en 25% dus niet (in 2017 gaan de nieuwe richtlijnen Gezondere Schoolkantine van kracht). Je moet dan ook draagvlak creëren bij het personeel en leerlingen. Zo nodigde de Gezonde School-adviseur de kantinemedewerkers uit voor de Schoolkantine Sterrendag van het Voedingscentrum. Dit was voor hen een leuke en leerzame bijeenkomst. Omdat het even wennen was, hebben we het in stappen ingevoerd. Na de (snoep) automaten was onze kantine aan de beurt.

Van draagvlak naar enthousiasme

Om van Gezonde Schoolkantine naar een Gezonde School te gaan is een logische stap. Aan andere criteria, zoals een watertappunt, voldeden we al. Nadat we ook de formulering van ons beleid op orde hadden, vroegen we het themacertificaat voeding aan. Vanwege het creëren van draagvlak duurde dit proces ongeveer 1,5 jaar. Dit kan misschien sneller maar we pakten het rustig aan. Veel werk zat in het aanpassen van het assortiment van de kantine. Met de voedingswijzer in de hand maken de kantinedames nu heerlijke broodjes. Zij zijn erg enthousiast en komen steeds met nieuwe ideeën. Tot slot maakten de brugklasleerlingen posters voor in de kantine. De 4 beste posters hangen nu in de kantine.

Kosten en baten

Een Gezonde School worden kostte de school zelf niet zoveel. De Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum komt langs en maakt kosteloos een adviesrapport. Vanuit het Ondersteuningsaanbod en B.Slim kregen we advies-op-maat van de Gezonde School-adviseur en een werkbudget voor het lespakket DOiT en het drukken van de kantineposter. Daarnaast kregen we vanuit het ondersteuningsaanbod een vergoeding voor onze eigen taakuren. Ook het aanpassen van het contract met de automatenleverancier kostte geen geld. Het aanvragen van het vignet kostte € 150,00.
Het vignet heeft voor ons vooral intrinsieke meerwaarde. Wij vinden dat we als school moeten bijdragen aan een gezond leefklimaat van leerlingen en daar is voeding een onderdeel van. Daarnaast is het een stukje bevestiging dat we het goed doen. Positief ook is de borging, het vastleggen, verankeren in het beleid. Dat is iets wat je snel vergeet."

De Gezonde School Adviseur over werkwijze en rol

De Gezonde School-adviseur vertelt: "De werkgroep bestond uit de conrector, leerlingen, kantinepersoneel, docenten en de Gezonde School-adviseur. Dat de conrector ook in de werkgroep zat, werkte erg prettig. Besluiten en acties verliepen sneller.
Mijn rol als adviseur was vooral die van procesbegeleider. Ik gaf uitleg over de werkwijze om (stapsgewijs) te komen tot een gezonde kantine en een Gezonde School. De werkgroep vergaderde eens in de vijf, zes weken. Ik notuleerde en zorgde er voor dat de actiepunten benoemd en belegd werden. Andere werkzaamheden waren: schakel zijn tussen het Voedingscentrum en de school, het aanleveren van input voor de nieuwsbrief, het doen van uitzoekwerk en het helpen organiseren van de uitreiking van het 1e VO vignet."

Tips voor draagvlak en aanpak Gezonde School

  • Zoek mensen voor de werkgroep die er enthousiast voor zijn. Dat geeft energie en levert veel op.
  • Gewoon doen, niet denken dat het teveel werk is.
  • Ga niet te snel.
  • Enthousiasmeer en motiveer mensen.
  • Luister naar tegengeluiden, weet wat er speelt.
  • Kijk in je eigen regio wat er wordt aangeboden.

Gebruikte materialen en interventies

  • De kantinescan. De kantinebrigade van het Voedingscentrum kwam langs en voerde de kantinescan uit. In het rapport dat zij opstelden stonden veel adviezen en ideeën om het aanbod aan te passen.
  • Criteria en vragenlijst themacertificaat Voeding bekeken we regelmatig omdat hier goed beschreven staat waar je aan moet voldoen om het certificaat te krijgen. De tips en handvatten die hier staan zijn goed bruikbaar.
  • Lespakket  DOiT. We zijn begonnen om de erkende interventie DOiT in de brugklassen in te zetten. Het lespakket is les vervangend voor de bestaande lessen over voeding en beweging en is door docenten zelfstandig uit te voeren.
  • B.Slim, beweeg meer, eet gezond in Amersfoort is de Gezonde Schoolkantine onderdeel van het programma ‘B.Slim, beweeg meer, eet gezond’. Dit integrale programma richt zich op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij de jeugd. De projectleiding ligt bij de gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht.