In de handleiding schoolgezondheidsprofiel staat hoe je een schoolgezondheidsprofiel opstelt.