In de handleiding schoolgezondheidsprofiel staat hoe u een schoolgezondheidsprofiel opstelt.