Voorbeelddocument: gedragscode voor personeel van Ubbo Emmius*.

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius onder de naam Dollard College.