Voorbeelddocument: gedragscode voor personeel van Ubbo Emmius Winschoten*.

* Per 1 augustus 2022 valt Ubbo Emmius Winschoten onder de naam Dollard College Bovenburen.