151126printscreen risicoprofiel

Wat houdt het project in?

Vanaf schooljaar 2014/2015 voert de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Gelderland-Midden op scholen een nieuw onderzoek uit onder 15/16 jarigen. Dit bestaat uit een online vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’, die samen met jongeren, scholen en andere betrokkenen is ontwikkeld. De JGZ krijgt hierdoor goed zicht op de individuele situatie van een puber en kan passend hulp bieden als dat nodig is. Op collectief niveau biedt het onderzoek inzicht in de gezondheidssituatie van alle 15/16 jarigen op de school. Dit is een mooie basis voor schoolgezondheidsbeleid en geeft richting aan de keuze voor gezondheidsthema’s en te nemen maatregelen. De scholen uit deze regio wilden dan ook graag jaarlijks een terugkoppeling ontvangen.

Het doel van dit project ‘Ontwikkeling schoolgezondheidsprofielen’ is om deze terugkoppeling zo professioneel en op maat mogelijk vorm te geven samen met de scholen. De optimale inhoud en vormgeving werden samen vastgesteld, en technische mogelijkheden werden ontwikkeld voor het automatisch uitdraaien van schoolgezondheidsprofielen als feedbackrapportage.

Doelgroep

 • Alle leerlingen van klas 3 (vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))) en 4 (mavo, havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Hoger algemeen voortgezet onderwijs), vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) en praktijkonderwijs)
 • Dit project is ook toepasbaar voor andere doelgroepen. Het is maar net voor welke groep leerlingen uw school het gezondheidsprofiel wil vaststellen. Bedenk wel dat sommige vragen niet geschikt kunnen zijn voor jongere leerlingen. Ook is het noodzakelijk om aan te sluiten bij de contactmomenten van de JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) in uw regio.

Voor wie interessant?

U bent betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid of het zorgteam (b.v. als zorgcoördinator) en wil graag (meer) samenwerken met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ. U ziet duidelijke meerwaarde van het krijgen van een “schoolgezondheidsprofiel” als terugkoppeling vanuit de reguliere contactmomenten JGZ of op andere momenten. Hierdoor krijgt u inzicht in de gezondheidssituatie van de leerlingen rond thema’s als verslaving, eet- en beweeggedrag, seksualiteit, pesten of mentale weerbaarheid.

Vanwege de privacy krijgt u de gegevens alleen op collectief niveau, tenzij de jongere/ouders toestemming geven aan de GGD/JGZ om informatie te delen.

Bekijk deze voorbeelden van hoe het gezondheidsprofiel eruit zag in dit project:

 • Voorbeeld 1 Hoe gezond zijn uw 15-16 jarigen op uw school?
 • Voorbeeld 2 Voorbeeldpagina Fitheid en motoriek 15- 16 jarigen.

Let op: Dit zijn fictieve voorbeelden en betreffen niet de situatie van één van de deelnemende scholen.

Betrokken partijen en hun rol

GGD / JGZ:

 • Uitvoeren van de contactmomenten
 • Afnemen van de vragenlijst.
 • Maken van de schoolgezondheidsprofielen en terugkoppeling daarover aan de directie en zorgcoördinatoren.  
 • Op verzoek van de scholen: adviesgesprekken van de jeugdarts en/of –verpleegkundige met de zorgcoördinatoren of het zorgteam.

Betrokkenheid jongeren

Jongeren dachten mee bij de ontwikkeling van het gezondheidsonderzoek (de online vragenlijst) maar niet bij de vormgeving en inhoud van de schoolprofielen. In de pilot waren de jongeren positief over het onderzoek. Ze gaven het het rapportcijfer 7,6. Het consult met de JGZ (verpleegkundige of arts) beoordeelden ze met een 8. Een kwart van de jongeren had een vraag aan de JGZ en 95% vond het onderzoek nuttig.

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

Het profiel is een belangrijke bouwsteen uw Gezonde School-beleid. U kunt zien welke gezondheidsthema’s onder uw leerlingen aandacht verdienen, en dit leggen naast de activiteiten die u al onderneemt. Door het jaarlijks te herhalen krijgt u bovendien inzicht in veranderingen of trends.

Afhankelijk van de werkwijze van uw eigen GGD/JGZ en de deelname van andere scholen kan de situatie tussen scholen vergeleken worden. U ziet dan hoe de gezondheidssituatie van uw leerlingen afwijkt (of niet) van de scholen in de omgeving. 

Dit project ook op uw school?

 • Overleg eerst met de GGD/JGZ in uw eigen regio. Het kan dat zij met deze methodiek al bekend zijn, maar het kan ook dat zij een andere vragenlijst adviseren.
 • Sowieso moet de vragenlijst uit dit project en het schoolgezondheidsprofiel aangepast worden aan de lokale situatie. Een keuze voor andere vragen of wensen ten aanzien van de feedback rapportage beïnvloedt het template en vereist een herprogrammering van de verwerkingsprocedure.
 • Het format uit dit project is wel vrij te gebruiken. Met name JGZ organisaties die de 15-16 jarigen op vergelijkbare wijze onderzoeken, kunnen dit efficiënt en snel benutten. Neem gerust contact op met de projectleiders van dit project voor meer informatie.

Contactpersoon voor meer informatie

Scholen die meededen en contactpersonen

 • Groenhorst College in Nijkerk, Els van Bennekom (zorgcoördinator)
 • Arentheem College, Thomas a Kempis in Arnhem, Rini Beckers (zorgcoördinator)