Wat doet de jeugdgezondheidszorg? 

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) ziet toe op de gezondheid van alle kinderen in Nederland. Dat gebeurt tijdens de contactmomenten, de periodieke gezondheidsonderzoeken (PGO’s), maar ook daarbuiten. De JGZ let ook op leefstijlfactoren. Deze beïnvloeden niet alleen de gezondheid, maar tevens de leerprestaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voldoende nachtrust en een gezond ontbijt. Meer over de JGZ.

Bekijk alle projecten, organisaties en scholen die betrokken waren in de brochure Versterking JGZ op en met scholen.

Jongens met rugzak

Pilot ''Vroegsignalering depressieve klachten 12-14 jarigen'

 In het schooljaar 2015-2016 liep voor het tweede jaar dit pilotproject. Een uitdagend project waarbij de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Hart voor Brabant in de 2e klas van het VO een digitale stemmingsvragenlijst afneemt, gericht op het signaleren van depressieve klachten. Marie Louise Lamers, jeugdverpleegkundige vertelt: "Ik hoop dat vroegsignalering van depressieve klachten bij jongeren binnen de GGD wordt verankerd".

Wil je de samenwerking met JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) versterken?

Het gezondheidsbeleid op jouw school nog verder versterken? Gebruik hiervoor de voorbeeld projecten waarbij scholen samen met de JGZ en andere partijen gezamenlijk werken aan meer gezondheid voor leerlingen. Elk project is ook op jouw school toe te passen. Doe het samen met de Gezonde school-adviseur én de JGZ.