Wat houdt dit project in?

Hoe fitter de leerling, hoe beter ook de schoolprestaties. Met de activiteit “Onwijs Fit!” kunt u de fitheid van de leerlingen goed peilen en verbeteren. Hierbij werken school, sportorganisatie (vakleerkrachten beweegonderwijs), GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst), afdeling JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) en Gezondheidsbevordering samen. De vakleerkrachten beweegonderwijs testen tijdens een gymles de fitheid en de motoriek (incl. meten/wegen) en verwerken de resultaten in een speciale Onwijs Fit! omgeving binnen het Beweeg ABC (digitale tool). De JGZ bespreekt de uitkomsten met de individuele leerlingen en hun ouders.

In groep 2 en 7 is dat met alle kinderen binnen de contactmomenten. In groep 3 t/m 6 en groep 8 alleen met de kinderen die opvallende resultaten laten zien. Op schoolniveau bekijkt de GGD/Gezonde School-adviseur samen met de school en andere partijen welke collectieve maatregelen passend zijn voor nog meer fittere leerlingen. De opname binnen het schoolgezondheidsbeleid kan een opstap zijn naar het vignet Gezonde School. Door Onwijs Fit! jaarlijks uit te voeren op de school volgt u de fitheid van de leerlingen en wordt actie ondernomen richting het individuele kind en ook op schoolniveau. 

Doelgroep

Foto2Onwijsfitkinderen

Leerlingen van groep 2 t/m 8 in het basisonderwijs.

Voor wie is dit project interessant?

 • U bent leerkracht bewegingsonderwijs en wil graag de fitheid en motoriek van uw leerlingen standaard bepalen en bijhouden, en daar uw lessen zo nodig op afstemmen.
 • U bent lid van de directie en/of betrokken bij het schoolgezondheidsbeleid  en vindt Onwijs Fit! een goede manier om de samenwerking met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)/JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) te versterken en passende collectieve maatregelen te kiezen om de fitheid van uw leerlingen te verbeteren.

Materialen om te gebruiken

 • De Onwijs Fit! omgeving binnen het Beweeg ABC (digitale tool):
  • Een volledige set fittesten met normen naar leeftijdsgroep en geslacht die een betekenisvol beeld geven van de fitheid
  • Instructiekaarten en instructiefilmpjes voor het uitvoeren van de fittesten
  • Overzichtelijke presentaties van resultaten (individueel, per klas, per school; te vergelijken jaar op jaar)
 • Aanvullende materialen:
  • Een brief voor ouders (ga hiervoor naar de handleiding).
  • Een certificaat om uit te delen aan leerlingen.

Hoe zijn ouders en leerlingen betrokken?

Ouders en leerlingen zijn logischerwijs betrokken bij de individuele insteek. Via de oudergeledingen van de school denken ouders verder mee over de collectieve acties en schoolgezondheidsbeleid. In het project is Onwijs Fit! geëvalueerd in groep 2 en groep 7

In groep 2 zijn de volgende twee vragen gesteld aan 41 kinderen die op een rij waren gezet:

 • Vond je de spelletjes leuk om te doen? Vond je ze leuk? Steek dan je vinger op. Als je ze niet zo leuk vond, steek je geen vinger op. (aangeven dat ze het eerlijk moeten zeggen)
 • Wil je de spelletjes later nog eens doen? Als je dat wil, steek dan je vinger op. Als je de spelletjes niet nog eens wil doen, steek je geen vinger op.

Slechts 1 kind vond het niet leuk om de spelletjes te doen, en 10 kinderen (24%) wilden de spelletjes niet nog een keer doen. 

In groep 7 beantwoordden 74 kinderen de volgende 4 meerkeuzevragen via een scheurkaartje.

 • Hoe vond je het om de fittesten te doen? heel leuk – een beetje leuk – niet leuk
 • Vond je de testen makkelijk of moeilijk? makkelijk – een beetje moeilijk – heel moeilijk
 • Wil je weten hoe je eigen scores zijn? ja – maakt me niet uit - nee
 • Denk je dat je je fitheid kunt verbeteren komend jaar? ja - misschien - nee

60 leerlingen (81%) vonden de testen heel leuk om te doen, en slechts 3% vond de fittesten niet leuk. 52 leerlingen denken dat zij hun score op de fittesten volgend jaar kunnen verbeteren.

Zowel individueel als collectief kijken naar gezondheid: goed schoolbeleid

Foto3Onwijsfitkinderen
 •  Met Onwijs Fit! krijgt u goed zicht op de fitheid van uw leerlingen. De JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) bespreekt de resultaten binnen de contactmomenten en – als daar aanleiding voor is – ook met leerlingen in de andere groepen. Uw schoolt werkt dan dus mee aan een optimale individuele begeleiding.
 • Samen met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Gezonde School adviseur en/of de JGZ kunt u passende collectieve maatregelen treffen.
 • Onwijs Fit! leent zich door zijn jaarlijks terugkerende cyclus uitstekend voor een structurele aanpak van gezondheid op school. Door dit vast te leggen in het beleid van de school wordt deze aanpak geborgd. Er kan jaar op jaar bijgehouden worden welke resultaten er geboekt worden en hoe het staat met de fitheid van de leerlingen
 • Onwijs Fit! is al een goede stap in de richting van een vignet Gezonde School. Een school in Helmond zag bijvoorbeeld het percentage kinderen met overgewicht dalen in de afgelopen jaren dat zij met Onwijs Fit! werkten.

Dit project ook op uw school?

 • Neem contact op met de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) via uw contactpersoon van JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg) of Gezondheidsbevordering (Gezonde School-adviseur). 
 • Ga een gesprek aan met de GGD en de sportorganisatie die vakleerkrachten beweegonderwijs op uw school levert.
 • Bij voldoende commitment van de diverse partijen kan contact gezocht worden met de contactpersoon van Onwijs Fit! voor meer informatie.
 • Bedenk dat deze samenwerking niet in 1 jaar “staat” maar in een paar jaar moet groeien maar dan ook erg vruchtbaar kan zijn.

 

Betrokken partijen en hun rol 

 • Dit project is tot stand gekomen door een samenwerking met meerdere partijen: GGD Brabant-Zuidoost (JGZ en Gezondheidsbevordering) en de sportorganisaties van Eindhoven (Sportformule Eindhoven) en Helmond (JIBB) en de scholen die hebben meegewerkt.
 • Onwijs Fit! wordt in diverse gemeenten van de regio Zuidoost Brabant uitgevoerd bij verschillende scholen.

 

Contactpersoon voor meer informatie

Elske Beintema, GGD Brabant-Zuidoost, 0880031296/06-11479068

 

Scholen die meededen aan de pilots en contactpersonen

 • Basisschool De Vuurvogel, Helmond, de heer M. van Rijt, directeur
 • Basisschool De Goede Herder, Helmond, mevr. I. Schrama, directeur
 • Basisschool De Driesprong, Eindhoven, mevr. A. van Ooijen, directeur
 • Basisschool Louis Buelens, Eindhoven, de heer J. de Greef, directeur