Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren isde Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school. De deadline voor het indienen van facturen binnen de eerste ronde van de subsidie is verlengd tot 1 september 2020 (na deze datum vervalt het recht op de toegekende subsidie). Vanaf 23 september − Nationale Kraanwaterdag − kunnen scholen hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Scholen hebben hiervoor tot 14 oktober 2020 de tijd. Uiterlijk op 4 november 2020 wordt de uitslag van de toekenning van de subsidie gecommuniceerd naar scholen.

Uitbreiding van de Subsidieregeling watertappunten naar vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs  

Ons doel is om zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Naast basisscholen kunnen ook schoollocaties binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Want ook bij jongeren is veel gezondheidswinst te behalen, mede door het beschikbaar stellen van kraanwater als gezonde dorstlesser.

Uitbreiding van Subsidieregeling naar watertappunten binnen

Voor scholieren kan het wenselijk zijn om ook een binnen watertappunt te realiseren, bijvoorbeeld in de schoolkantine. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten ze nu vaak uitwijken naar sanitaire voorzieningen om waterflessen te vullen. Dit past niet bij ons streven om scholieren de mogelijkheid te bieden om water te laten tappen op plekken die aan de gewenste hygiënische randvoorwaarden voldoen. Ook sluit een tappunt binnen aan bij de doelstellingen van De Gezonde Schoolkantine. Bovendien gaat het drinken van water het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen, dus het is ook nog eens duurzaam!

75% van de gemaakte kosten

Bij de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten krijgt een schoollocatie 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee watertappunt(en) vergoed, met een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 in het geval van een buiten watertappunt en €1.000 voor een binnen watertappunt. Een binnen watertappunt is in de aanschaf goedkoper. De school betaalt in beide gevallen dus 25% van de kosten zelf. Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente, een lokale samenwerkingspartner, een buurtvereniging, sportclub of serviceclub.

Zelf voorschieten

Scholen die van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten gebruik maken, schieten zelf alle kosten voor. Tot 1 september 2021 hebben scholen de tijd om het watertappunt uit te te installeren en te verantwoorden. Als het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten gedeclareerd via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximum bedrag van €2.000 op het opgegeven bankrekeningnummer van de school.

Welk watertappunt?

Scholen zijn vrij om een binnen- en/of -buitenwatertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert, en hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen van de school, ouders en ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie bij het maken van keuzes.

Voor wie?

Alle basisscholen, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruik maken van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021, ook scholen voor speciaal onderwijs.

Toekenningscriteria

Als meer scholen gebruik willen maken van de subsidie dan er budget beschikbaar is, gelden toekenningscriteria. Op basis van een aantal kenmerken wordt bepaald of een school wel of geen subsidie krijgt. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling. Wel is het bijvoorbeeld van belang of een school een Gezonde School is, in een JOGG-gemeente staat of een openbaar schoolplein heeft. Deze scholen krijgen dan voorrang bij de toekenning van de subsidie. Scholen die al een watertappunt buiten hebben, maken bij over-inschrijving minder kans op de subsidie. De precieze voorwaarden om gebruik te maken van de regeling worden binnenkort bekend gemaakt.

Inschrijven voor subsidie

De inschrijving voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten  gaat op 23 september 2020, op Nationale Kraanwaterdag, van start. Vanaf dit moment hebben scholen twee weken de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken.

Over de Subsidieregeling watertappunten

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  en komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. Jongeren op Gezond Gewicht en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij. Zo maken we Nederland gezonder.

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, vo, mbo).