Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te stimuleren is de Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school.

Scholen konden in het najaar van 2020 hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Inmiddels is de subsidie toegekend aan 686 schoollocaties in het poprimair onderwijs , so, vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs .

Wilt u geen belangrijke data rond deze subsidieregeling missen? Download het Stappenplan Subsidieregeling watertappunten en print dit uit. Zo heeft u een handig overzicht bij de hand.

Uitbreiding van de Subsidieregeling watertappunten naar vovoortgezet onderwijs en mbomiddelbaar beroepsonderwijs  

Ons doel is om zo veel mogelijk watertappunten op onderwijslocaties te realiseren. Naast het primair onderwijs kunnen ook schoollocaties binnen het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik maken van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021. Want ook bij deze leerlingen en studenten is gezondheidswinst te behalen, door het beschikbaar stellen van kraanwater als gezonde dorstlesser.

Uitbreiding van Subsidieregeling naar binnenwatertappunten

Het kan wenselijk zijn om ook een binnenwatertappunt te realiseren, bijvoorbeeld in de schoolkantine. In het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs moeten leerlingen en studenten nu vaak uitwijken naar sanitaire voorzieningen om waterflessen te vullen. Dit past niet bij ons streven om scholieren de mogelijkheid te bieden om water te tappen op plekken die aan de gewenste hygiënische randvoorwaarden voldoen. Bovendien gaat het drinken van water van de tap het gebruik van plastic wegwerpflesjes tegen, dus het is ook nog eens duurzaam!

Voor de tweede ronde van deze regeling wordt er voor de binnenwatertappunten een derde partner bij betrokken: De Gezonde Schoolkantine. Een binnenwatertappunt sluit aan bij de doelstellingen van De Gezonde Schoolkantine. Een gezonde schoolkantine is een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken, dat betekent ook kiezen voor water van de tap in plaats van frisdrank.

75% van de gemaakte kosten vergoed

Bij de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten krijgt een schoollocatie 75% van de kosten voor aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee watertappunt(en) vergoed. Hierbij geldt een maximum te declareren bedrag van in totaal €2.000 (incl. BTWBelasting op de toegevoegde waarde) in het geval van een buitenwatertappunt en €1.000 (incl. BTW) voor een binnenwatertappunt. De school betaalt in beide gevallen dus 25% van de kosten zelf. Een binnenwatertappunt is in de aanschaf goedkoper. Scholen krijgen hierom de keuze om twee binnenwatertappunten te realiseren, waarbij beide tappunten mogen worden gedeclareerd met een maximum bedrag van €2.000 (incl. BTW).

Uiteraard kan de school vragen of andere partijen willen bijdragen aan de kosten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gemeente, een lokale samenwerkingspartner, een buurtvereniging, sportclub of serviceclub. Het is daarbij ook mogelijk om een watertappunt te leasen. Om gebruik te kunnen maken van de subsidie is het belangrijk dat het leasecontract voor vijf jaar of langer is. Bij afloop van het leasecontract krijgen scholen veelal de keuze om te verlengen, met korting het watertappunt te kopen of weg te laten halen.

Verlenging declaratiemogelijkheid

Scholen die van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten gebruikmaken, schieten zelf alle kosten voor. Het tijdsvenster voor realisatie en verantwoording van een watertappunt voor 2020-2021 tot en met 31 augustus 2021. Als het watertappunt op het schoolplein in gebruik is genomen, worden de gemaakte kosten gedeclareerd via het account van de school op Mijngezondeschool.nl. De school ontvangt dan 75% van de gemaakt kosten met een maximum bedrag van €2.000 op het opgegeven bankrekeningnummer van de school.

Buiten- of binnenwatertappunt?

Scholen zijn vrij om een buiten- of binnenwatertappunt te kiezen. Belangrijk is dat het drinkwatertappunt betrouwbaar en schoon drinkwater levert, hygiënisch en robuust is. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren van de school, docenten, ouders en eventueel ook buurtbewoners kraanwater kunnen tappen. Bekijk ook de watertaptoolkit met handige tips en informatie bij het maken van een weloverwogen keuze.

Deelname

Alle scholen in het primair onderwijs, het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland kunnen gebruik maken van de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten 2020-2021, inclusief scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Alleen in het geval van over-inschrijving worden er een aantal selectiecriteria toegepast. Het maakt hierbij niet uit of een school zich als eerste of als laatste heeft ingeschreven voor de regeling.

Inschrijven voor subsidie

De inschrijving voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten liep van 23 september tot en met 14 oktober 2020. De subsidie is inmiddels toegekend aan 686 schoollocaties in het poprimair onderwijs , so, vo en mbo.

Over de Subsidieregeling watertappunten

De Subsidieregeling watertappunten is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord. JOGG en het programma Gezonde School voeren de regeling uit. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is het uitgangspunt, het drinken van kraanwater draagt hieraan bij.

Kraanwater en Gezonde School

Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt op het schoolplein is dus een mooi opstapje om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding (po, vo, mbo).