De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, po primair onderwijs (primair onderwijs)-Raad, vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)-Raad, mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-Raad en het RIVM

De toekenning vond plaats in mei 2020.  Bij een overstijgend aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2020-2021 gelden voor de verschillende onderwijssectoren de volgende toekenningscriteria:

Voor het primair onderwijs en speciaal onderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het primair onderwijs gaat het om scholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 

Voor het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018, en 2019, met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om basis- en kaderberoepsgerichte scholen, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

  • (Nieuwe) deelnemende scholen (locaties) die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019 met de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om entree- en niveau 2 opleidingen.