U bent hier

Beoordeling van de aanvragen

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit de betrokken projectleiders vanuit GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en RIVM Centrum Gezond Leven. 

De toekenning vindt plaats in mei. Voor het schooljaar 2018-2019 kunnen we aan maximaal 550 scholen ondersteuning bieden. Bij over-inschrijving gelden voor de verschillende onderwijssectoren de volgende toekenningscriteria:

Voor het Primair onderwijs en Speciaal onderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het primair onderwijs gaat het om scholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage Sociaal Economische Status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding;
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) enscholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017. 

Voor het Voortgezet onderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerlingpopulatie. Bij het voortgezet onderwijs gaat het om basis- en kaderberoepsgerichte scholen , scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding;
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) en scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017.

Voor het Middelbaar beroepsonderwijs:

  • Gezonde School heeft de focus op scholen met een kwetsbare leerling populatie. Bij het middelbaar beroepsonderwijs gaat het entree- en niveau 2 opleidingen; 
  • Scholen die gaan werken aan het thema Voeding;
  • Nieuwe deelnemende scholen (locaties) en scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017. 

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer