tekst blok

Ondersteuning primair onderwijs: een terugkoppeling…wat levert het op?

​Eind 2012 konden basisscholen een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan de gezondheid van leerlingen op school. Zij konden kiezen voor:

 • • Advies op maat over gezondheidsbevordering door de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) en/of
 • • Extra (financiële) ondersteuning bij activiteiten.

Belangrijk in het aanbod was dat de behoefte en vraag van de school centraal stonden. Scholen hadden dus echt wat te kiezen! Hoeveel scholen deden mee, wat hebben zij gekozen en wat vonden zij van het aanbod?

Het keuzemenu

Veertien activiteiten met drie verschillende ondersteuningsmogelijkheden stonden op het menu:

 • Gratis extra begeleiding/advies door GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) adviseur (Schoolgruiten, Smaaklessen, De Gezonde School en Genotmiddelen, Lespakket Relaties & Seksualiteit) of door de eigenaar van de activiteit (Schoolsportvereniging, Hoortoren, Vallen is ook een sport).
 • Bijdrage van 50% in de kosten en extra begeleiding/advies door GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) adviseur (Lekker Fit!) of door de eigenaar van de activiteit (Taakspel, Meidenvenijn is niet fijn!, Zippy’s vrienden, Marietje Kessels Project).
 • Bijdrage in een deel van de kosten (Programma Alternatieve Denkstrategieën, PRIMA Anti-pestmethode). 

 

Resultaten


484 scholen deden mee!

Maar liefst 484 scholen reageerden op de oproep het keuzemenu in te vullen. Het landkaartje rechts laat de deelnemende scholen zien per regio.  

Lekker Fit!, Lespakket Relaties & Seksualiteit en Smaaklessen zijn het meest aangevraagd. De thema’s voeding en bewegen, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling met de focus op gewenst gedrag, pesten en weerbaarheid blijken populaire thema’s. In de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service)-regio’s IJsselland en Nijmegen zijn de meeste aanvragen ingediend.

Wat voor ondersteuning wilden scholen?

 • Ongeveer 50% diende een aanvraag in voor een advies op maat traject.
 • 75% wilde één of meerdere activiteiten starten. Een klein deel hiervan koos voor meer dan twee activiteiten.
 • 25% koos voor advies op maat en voor één of meerdere activiteiten.

Wat vinden schooldirecteuren van het aanbod?

In maart 2013 hebben tien directeuren hun mening gegeven over dit ondersteuningsaanbod. De volgende redenen stimuleerden hen om mee te doen:

 • Het ondersteuningsaanbod maakte directeuren extra bewust van het belang om aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. Dit aanbod was dan ook een steun in de rug om te starten of door te gaan met activiteiten gericht op het stimuleren van de gezondheid van leerlingen.
 • Het keuzemenu was duidelijk en overzichtelijk en vooral gemak was een stimulerende factor.
 • Ondersteuning vanuit de GGD en een bijdrage in de kosten trokken scholen over de streep om mee te doen.

Ook gaven de scholen een aantal verbeterpunten aan. Bij het vormgeven van de nieuwe ondersteuningsrondes houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

Conclusie

Ongeveer 7% van alle basisscholen in Nederland is bereikt met dit aanbod. Een mooi resultaat. Het aanbod was pas in een laat stadium helemaal duidelijk, waardoor de informatievoorziening naar scholen laat op gang kwam. Een tweede punt is de vraag welke scholen gebruik maakten van deze extra ondersteuning. Zijn dit voornamelijk ‘nieuwe’ scholen of scholen die al aandacht besteden aan een gezonde leefstijl van hun leerlingen? De meeste scholen gaven aan – in het keuzemenu- nog geen schriftelijk gezondheidsbeleid te hebben, dus het lijkt er op dat ook veel ‘nieuwe’ scholen zijn bereikt.

In hoeverre dit ondersteuningsaanbod toewerkt naar structurele aandacht voor gezondheidsbevordering gaat blijken in de komende twee jaar.