headerfoto Gemini college Lekkerkerk


Het Gemini college in Lekkerkerk, een school voor VMBO en onderbouw HAVO heeft al één vignet, maar gaat door voor nog drie andere. Wat beweegt deze school en wat komen ze tegen op hun pad? Henriëtte Rodenburg, docent verzorging en coördinator Gezonde School vertelt.

Uitslag jeugdmonitor gaf de doorslag

"Onze school heeft altijd al extra aandacht gehad voor gezondheidsthema’s. Maar bij een jeugdmonitor van GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) Hollands Midden bleek dat jongeren in de Krimpenerwaard en de leerlingen van onze school minder goed scoorden op het gebied van genotmiddelen en seksuele relaties. De Gezonde School-adviseur (GSA) van de GGD, Eef Hollman kwam daarop met het voorstel om in ieder geval aan deze onderwerpen extra aandacht te geven. Natuurlijk wilden we dan ook gaan voor een vignet.

De weg naar het vignet … kost tijd

In eerste instantie focusten we ons op de thema’s die uit de monitor kwamen. Te beginnen met het thema roken-, alcohol- en drugspreventie. Het probleem was dat wij als school veel ondernemen maar dit niet in het beleid hebben vastgelegd. Om het vignet te halen is dit wel belangrijk. Helaas hadden wij net het schoolplan vastgesteld voor 2016-2020. Dankzij bemiddeling van de GSA bij het Trimbos lukte het ons toch om het eerste vignet vlot te halen. Maar ook op weg naar het tweede vignet voor Seksualiteit en relaties liepen we er tegen aan dat onze activiteiten niet in het schoolplan staan. We voldeden daarom net niet aan de eisen. Erg jammer als het hier op stuk loopt omdat we in de praktijk best een voorbeeldschool zijn op dit onderwerp. We werken al jaren met het pakket Lang Leve de Liefde en onlangs is ook de Lovebuzz weer op school geweest. We zijn hard aan het werk om het beleid op orde te krijgen om de bestaande hiaten te overbrugggen.

U zet door?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat de leerlingen verantwoorde keuzes kunnen maken en zo gezond mogelijk blijven. De realiteit is dat er steeds minder groep 8-kinderen in de regio zijn. Voor de school is het daarom belangrijk zich te onderscheiden. Sommige ouders willen dat de school naast een goed lesprogramma bijdraagt aan een gezonde opvoeding. Het vignet is een mooie manier om te laten zien dat je daar echt mee bezig bent. Dat dit werkt blijkt wel uit het feit dat onze school ondanks de krimp nog steeds groeit.

Wat is de volgende stap?

Het volgende vignet dat we willen aanvragen is voor Sport en bewegen. Wat voor ons lastig zal zijn, is om activiteiten na schooltijd aan te bieden. In een kleine gemeente met maar één sporthal betekent dit dat na schooltijd de sporthal al in gebruik is bij de lokale sportverenigingen. Dan is er simpelweg geen faciliteit om aan de vereisten van het vignet tegemoet te komen. Dit is iets wat we te zijner tijd moeten bespreken, maar we gaan er van uit dat we daar wel uitkomen.

Wat kan de Gezonde School-adviseur betekenen?

De adviseur heeft veel voor ons gedaan. Allereerst was zij het die ons op het bestaan van het vignet wees. Omdat veel wat we doen nog niet in het beleid is verankerd heeft ze voor ons bemiddeld bij het verkrijgen van het eerste vignet. Ze heeft ons geholpen waar ze kon, door ons in het proces te begeleiden. Ze is altijd bereikbaar en zoekt contact met andere instanties als dit nodig is."

Tips voor andere scholen?

  • Als je meerdere vignetten wilt, doe het dan één voor één. Bekijk eerst eens hoe het werkt en hoeveel tijd het kost voor school.
  • Een goede voorbereiding is het halve werk. Oriënteer je vooraf, dat scheelt niet alleen veel werk maar zo voorkom je ook dat je aanloopt tegen zaken die nog niet goed geregeld zijn. Als je deze, zoals wij, pas tijdens de aanvraag tegenkomt kan dit frustrerend werken.
  • Borg je activiteiten waar mogelijk in het schoolplan.
  • Ga op zoek naar financiële ondersteuning. Naast de ondersteuningstoelage via Gezonde School kregen we een toelage via de provincie. Dit kun je aanvragen via Totally traffic.