meisje snijdt fruit headerfoto


Het Hooghuis in Oss werkt structureel aan gezondheid volgens de landelijke richtlijnen van Gezonde School. Alle acht locaties hebben het landelijke vignet Gezonde School, themacertificaat Voeding, behaald! Een resultaat waar ze terecht trots op zijn.

Het Hooghuis schenkt veel aandacht aan een gezonde leefstijl voor de leerlingen, leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Dit komt o.a. terug in het lesprogramma en alle schoolkantines hebben de Gezonde Schoolkantine Schaal in ontvangst mogen nemen. Tevens kunnen medewerkers van Het Hooghuis met korting zwemmen bij het Golfbad en sporten bij Fitland. 

Het hele proces van niets naar een vignet Gezonde School heeft door samenwerking slechts 6 maanden geduurd. Er zijn 3 gezamenlijke bijeenkomsten geweest, waarna de scholen zelf hun huiswerk gingen doen samen met de betrokken Gezonde School-adviseur. Het beleid werd collectief geschreven.

Succesfactoren

  • Eén enthousiast persoon van de school, die zaken wist op te starten.
  • Het College van Bestuur dat per locatie één persoon vrij maakt als Gezonde School-coördinator, zelf de ambitie uitspreekt om te gaan voor twee vignetten per locatie (Voeding en Roken, alcohol en drugs) en één iemand van het centraal bureau ruimte geeft om gezamenlijke bijeenkomsten te organiseren. 
  • Een goede samenwerking tussen de Gezonde School-adviseur in de regio, de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (Municipal Public Health Service) en de lokale sportuitvoeringsorganisatie (tevens JOGG-regisseur), waardoor scholen goed geholpen konden worden.
  • Een coöperatief Voedingscentrum dat tijdig alle kantines heeft gescand en dat op vraag de aanvragen snel en collectief heeft beoordeeld.

Filmpje Het Hooghuis Gezonde School

Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van Het Hooghuis als Gezonde School.

filmpje Het Hooghuis