Titel De prevalentie van psychiatrische stoornissen bij Nederlandse adolescenten
Publicatietype Reference
Year of Publication 1997
Auteurs Verhulst FC, Van Der Ende J, Ferdinand RF, Kasius MC
Secondary Title Nederlands Tijdschrift Geneeskunde; 141: 777-781.