U bent hier

Panel Gezonde School

Wij vinden het belangrijk dat Gezonde School goed aansluit bij de wensen en behoeften van het onderwijs. Ook willen we onze ideeën en plannen graag aan scholen voorleggen. Daarom zijn we in het schooljaar van 2017-2018 met het panel Gezonde School gestart. Op dit moment denken ruim 50 onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs met ons mee. 

Wie zoeken we?

We zijn benieuwd wat er speelt op uw school. Wilt u ook meedenken met het panel Gezonde School? Op dit moment zoeken we vooral onderwijsprofessionals uit het primair onderwijs en speciaal (basis/voortgezet) onderwijs. Maar ook schoolmedewerkers zoals mentoren, directeuren, afdelingsmanagers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten die in het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werken, zijn zeer welkom. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet op een school werkzaam zijn die bezig is met de Gezonde School-aanpak, nodigen wij van harte uit. 

Wat houdt deelname in?

We vragen u (minimaal) twee keer per jaar een digitale vragenlijst in te vullen (februari en september). Daarnaast organiseren we ook bijeenkomsten en doen we telefonische interviews. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het vignet Gezonde School, de website gezondeschool.nl of ouderbetrokkenheid. Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Inschrijven?  

Wilt u graag meedenken met het panel Gezonde School? Geef u dan nu op via het inschrijfformulier. Mede dankzij uw deelname kunnen wij Gezonde School nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze doelgroep. 

Resultaten panel Gezonde School

Het panel Gezonde School is in 2017 van start gegaan. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de uitklapmenu's hieronder. 

In februari ontvingen de deelnemers van het panel de tweede vragenlijst. We vroegen hen naar hun mening over de implementatiestappen van de Gezonde School-aanpak, het Leerplankader gezonde leefstijl en de Hoe gezond is jouw school-test. In deze factsheet leest u de belangrijkste resultaten.

In deze vragenlijst legden we opnieuw de aanpak Gezonde School aan het panel voor. Deze hadden we verder doorontwikkeld naar aanleiding van de uitkomsten van de vorige vragenlijst en een aantal telefonische interviews met scholen. Bekijk de belangrijkste resultaten

In november 2017 kwam het panel een eerste keer bijeen. Tijdens deze bijeenkomst stonden de onderwerpen 'communicatie', 'ouderbetrokkenheid' en 'de website Gezondeschool.nl‘ centraal. Bekijk de belangrijkste resultaten van deze bijeenkomst.

In oktober 2017 stuurden we de eerste vragenlijst uit naar het panel. Hierin gingen we dieper op de gezondheidsthema's van Gezonde School, ouderbetrokkenheid en schoolgezondheidsprofielen in. Bent u benieuwd naar de belangrijkste resultaten? Bekijk de pdf

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer