U bent hier

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Wat is de onderwijsagenda?

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad hebben de handen ineengeslagen voor een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom primair, voortgezet (speciaal) en middelbaar beroepsonderwijs. Van 2012 tot en met 2016 stellen de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in totaal acht miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL). De onderwijsagenda is een vervolg op de succesvolle aanpak van het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs van 2009-2012.

Gezonde School

Onderwijsagenda SBGL stimuleert scholen om werk te maken van een ‘gezonde leeromgeving’ en daarbij nauw samen te werken met landelijke en regionale partners. De behoeftes en vragen van de scholen staan daarbij centraal: Onderwijsagenda SBGL is uitdrukkelijk een agenda voor, door en met de scholen. En richt zich sterk op Gezonde School. Daarbij zijn ook doelen geformuleerd voor het aantal vignetten Gezonde School dat wordt uitgereikt.

 

Factsheets Onderwijsagenda SBGL

Factsheet Publiek Private Samenwerking

Combinatiefunctiesonderwijs.nl, factsheet PPS, Pdf 170 Kb

 

Factsheet Buurtsportcoaches/ Combinatiefuncties

Website Combinatiefunctiesonderwijs.nl, Factsheet Buurtsportcoaches, Pdf 283 Kb

 

Factsheet Bewegingsonderwijs

Wesite Combinatiefunctiesonderwijs.nl, Factsheet Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Pdf 237 Kb

Factsheet Bewegen en Sport

Website Combinatiefunctiesonderwijs.nl, Factsheet Sport, Pdf 87 Kb

 

Factsheet Gezonde School

Website Combinatiefunctiesonderwijs.nl, Factsheet Gezonde School, Pdf 252 Kb

 

Factsheet Welbevinden en sociale veiligheid

Printscreen factsheet welbevinden en sociale veiligheid Onderwijsagenda

 

Thema’s en experts

Meer informatie

Contactpersonen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer