Binnen de Gezonde School-aanpak werk je met vaste stappen en vul je per thema vier pijlers in: educatie, schoolomgeving, signalering en beleid. Binnen de pijler educatie adviseren we om één of meer Gezonde School-activiteiten in te zetten. Dit zijn activiteiten voor het onderwijs, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten. Alle Gezonde School-activiteiten zijn van een goede kwaliteit en goed uitvoerbaar in de praktijk.

Meer informatie vind je op de pagina Erkende lesmethoden en -activiteiten

Erkende lesmethoden en -activiteiten