Op deze pagina vind je veelgestelde vragen over werken aan het thema Roken, alcohol- en drugspreventie.

Naast informeren over effecten en risico’s van middelen, is het belangrijk een norm neer te zetten dat het niet normaal is om te roken en drinken voor je 18e jaar en te benadrukken dat het gebruik van middelen zo lang mogelijk moet worden uitgesteld. Daarnaast draagt educatie bij aan het aanleren van de juiste vaardigheden om verleidingen te weerstaan.

Bekijk de richtlijnen verslavingspreventie binnen het onderwijs tot en met 18 jaar.

Veel lesmateriaal wordt klassikaal gegeven door de docent. Cruciaal hierbij zijn de motivatie en de visie van de docent op middelengebruik. Zo kan te veel tolerantie ten opzichte van het gebruik van middelen het effect hebben dat de studenten een positievere houding innemen tegenover alcohol, tabak en drugs. En omgekeerd kan een te strenge houding leiden tot studenten die minder open durven zijn over hun eigen houding of gebruik.

Daarnaast kunnen studenten elkaar onderling in de les beïnvloeden. Het is daarom heel belangrijk dat docenten zich bewust zijn van deze aspecten en de juiste vaardigheden verwerven die nodig zijn voor het goed inzetten van het lesmateriaal, opdat de lessen ook het gewenste effect hebben.

Middelenpreventie op school is het meest effectief als ouders en school het samen doen. Als ouders weten waar hun kind op school les over krijgt, dan kunnen zij thuis ook het gesprek aangaan met hun kind over dit thema en duidelijke regels stellen. Uit onderzoek weten we dat ouders veel invloed kunnen hebben op het uitstellen van middelengebruik door hun kind. Lees hier meer.

Draagvlak voor middelenbeleid wordt het best verkregen wanneer de regels voor iedereen gelden. Zo vermijd je ook discussie met studenten, over bijvoorbeeld roken op het schoolterrein. Daarnaast is het belangrijk om als gehele school uit te dragen dat middelen er niet bij horen op school, bij geen enkele activiteit die vanuit school wordt georganiseerd.

Meer lezen over het thema middelen? Klik hieronder om meer te weten te komen over de effecten en risico’s van roken, alcohol, cannabis, waterpijp, e-sigaret, shisha-pen en XTC. Daarnaast staan de cijfers op een rijtje: hoeveel gebruiken jongeren, en op welke leeftijd? Is dat anders dan vroeger?