Wil je meer aandacht voor het thema Welbevinden binnen jouw school? Dan is het is goed om de beginsituatie met betrekking tot dit onderwerp in kaart te brengen. Wat gaat er goed op jouw school? Wat verdient meer aandacht? En wat heeft prioriteit? Met behulp van deze checklist kun je zicht krijgen op de situatie bij jou op school.