Gezonde School helpt u om doelgericht en efficiënt te werken aan de gezondheid van uw leerlingen. Daarmee maakt u een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend. Dat is belangrijk, voor nu en voor later. 

Waarom de Gezonde School-aanpak?

De Gezonde School-aanpak is een effectieve manier om aan gezondheid te werken. Met een stappenplan werkt u structureel aan een of meer gezondheidsthema's, zodat u effecten op de lange termijn bereikt. Daarbij volgt u drie fasen: voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Dat doet u samen met leerlingen, leraren en ouders en verzorgers. Zo vergroot u hun betrokkenheid bij uw school.

Dankzij de Gezonde School-aanpak krijgt u beter inzicht in de leefstijl en risicofactoren van uw leerlingen. Op basis daarvan kiest u de gezondheidsthema’s en erkende Gezonde School-activiteiten die passen bij uw school. De aanpak heeft zich in de praktijk bewezen: er zijn momenteel meer dan vijftienhonderd Gezonde Scholen in Nederland. 

Wat levert Gezonde School op voor uw leerlingen?

 • Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. 
 • Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
 • Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven profijt van.

Wat levert Gezonde School op voor ouders en verzorgers?

 • Dankzij Gezonde School zijn hun kinderen beter in staat om gezonde keuzes te maken.
 • Ouders en verzorgers kunnen makkelijker bewust kiezen voor een school die een gezonde leefstijl belangrijk vindt en daar extra aandacht aan besteedt.
 • Gezond gedrag wordt niet alleen thuis maar ook op school gestimuleerd. Dat maakt het voor ouders en verzorgers makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Ook kunnen ouders en verzorgers thuis aansluiten bij ‘lastige’ onderwerpen die op school worden behandeld, zoals seksualiteit en drugspreventie. 

Wat levert Gezonde School op voor uw medewerkers?

 • Aandacht besteden aan een persoonlijk thema als gezondheid, maakt lesgeven voor veel medewerkers interessanter. Ze weten bovendien hoe ze gezondheidsproblemen signaleren en hoe ze daarop kunnen reageren.
 • Doordat leerlingen beter in hun vel zitten en minder verzuimen, verloopt het leerproces beter. Dat vraagt minder energie van de leerkracht. 
 • Een Gezonde School draagt ook bij aan de gezondheid van medewerkers, waardoor het werken plezieriger wordt en het ziekteverzuim daalt. 

Wat levert Gezonde School op voor uw school?

 • De Gezonde School-aanpak helpt uw school om prioriteiten te stellen en keuzes vast te leggen. Zo gebruikt u de schaarse tijd en financiën op school efficiënt en doelgericht.
 • Een gezonde leefstijl van leerlingen is een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders en verzorgers.
 • Met het vignet laat u zien dat uw school een Gezonde School is. Zo onderscheidt u zich als school die een gezonde leefstijl bevordert.

Enthousiast? Ga gelijk aan de slag

Wilt u werk maken van een gezonde leefstijl op uw school, in het belang van leerlingen, medewerkers, ouders en de school zelf? Ga vandaag nog aan de slag met Gezonde School! Volg het stappenplan voor primair onderwijs, speciaal onderwijsvoortgezet onderwijs en mbo.

Deze scholen gingen u voor

Kaart van Nederland met cijfers van Gezonde Scholen per regio

Deze scholen gingen u voor

Het aantal Gezonde Scholen groeit elke dag! Nieuwsgierig naar een Gezonde School in uw buurt? Bekijk welke scholen al Gezonde School zijn en op welk thema zij het vignet hebben behaald.