Privacy gaat over het recht van alle burgers en medewerkers op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Voor het realiseren van onze maatschappelijke doelen is gegevensverzameling en -uitwisseling van groot belang. Het beschermen van persoonsgegevens en een rechtmatige gegevensverwerking is een essentieel onderdeel van die gegevensuitwisseling. Omdat de bescherming van persoonsgegevens belangrijk is en een grote bijdrage levert aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen, heeft Gezonde School privacy hoog in het vaandel staan: wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving.

Gezonde School gebruikt gegevens die mensen rechtstreeks of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid en van onze leefomgeving.

Bescherming persoonsgegevens

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op deze verordening en wet.

Hoe gaat Gezonde School om met jouw persoonsgegevens?

Gezonde School gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten of verstrekt.  Heb je je bijvoorbeeld opgegeven voor onderzoek, dan gebruikt Gezonde School jouw gegevens alleen voor dat onderzoek. Wil je je aanmelden voor een bijeenkomst of bepaalde informatie of een folder ontvangen, dan worden jouw gegevens alleen daarvoor gebruikt.

Gezonde School bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten.

Persoonsgegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de website strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Vragen?

Heb je vragen over hoe Gezonde School of RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omgaat met jouw persoonsgegevens of hoe het RIVM jouw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op:

RIVM
Antwoordnummer 3261
3720 VB Bilthoven
T.a.v. AVG